Vedtægter: 

Sidst ændret marts 2022
 
 

Regler for fællesveje:

 
 

Vedr. private matrikler :

Det præciseres, at etablering af hæk, opførelse af skure, lægning af fliser mm. kun må ske inden for egen matrikel. Der kan ikke vindes hævd på dele af fællesveje, fællesarealer og fællesstier ved evt. overskridelser af egen matrikel. 
Palle Schiøtt Johannessen