Om grundejerforeningen

Grundejerforeningens område består af 143 huse fordelt på fire vænger:
Havremarken, Rugmarken, Majsmarken og Græsmarken - alle beliggende i Hjallese med postnummer 5260, Odense S.
 
Bebyggelsen er opført i 1985-86 efter udstykning af Dalum Landbrugsskoles jorder. Grundejerforeningen HRMG blev stiftet i 1987
 
EU GDPR
HRMG politik
 
Nabohjælp: Info om nabohjælp

Vigtige datoer og årshjul

Årshjul:
2024 Aktivitet
Januar ultimo Ordinært møde
Marts primo Formøde generalforsamling
Marts ultimo Generalfors d.21. marts - Ref.
April primo Konstituering af bestyrelsen
April medio Oprydningsdag, d.13. april 
Maj ultimo Ordinært Møde
Juni medio MarkCup d. 8.juni - se program 
September primo Ordinært Møde
November ultimo Ordinært Møde
 

Formål

At varetage medlemmernes fælles interesser i markerne.

At vedligeholde foreningens grønne områder.

At vedligeholde og forny foreningens boligveje og fortove.

At vedligeholde grundejerforeningens grønne opholds- og legeområder i samarbejde medlemmerne.

Legepladser

Beboere kan ansøge om midler til vedligehold af foreningens legepladser. Ansøgningen skal indeholde kort beskrivelse af projektet samt et omtrentigt budget, der fremsendes til bestyrelsen. Ansøgningen behandles på det kommende bestyrelsesmøde.
Palle Schiøtt Johannessen