Om grundejerforeningen

Grundejerforeningens område består af 143 huse fordelt på fire vænger:
Havremarken, Rugmarken, Majsmarken og Græsmarken
5260 Odense S.
Vængerne er bebygget i 1985-86 efter en udstykning fra Dalum Landbrugsskole og foreningen er stiftet i 1987
  
Formål
At varetage medlemmernes fælles grundinteresser.
Dog ikke antenneforeningsinteresser.
At vedligeholde foreningens grønne områder.
At vedligeholde og forny interne boligveje og fortove.
At vedligeholde "den store legeplads", så den som minimum opfylder sikkerhedsmæssige krav.
Men ikke de mindre vængelegepladser, som vedligeholdes af de tilknyttede vængebeboere.
At afholde den årlige "Mark Cup" i juni, som er en "miniolympiade" markerne imellem tilsat social samvær.
 
.Oversigtskort

Nyt fra grundejerforeningen

Generalforsamling: 25.6 se referatet under 
"Generalforsamlinger"
Aflyst* Oprydningsdag 2020
Aflyst* MarkCup 2020
 
Årshjulet:
Uge 4-5 (slut januar) Ordinært Møde 
Uge 12-13 (slut marts) Generalforsamling
Uge 14-15 (primo april) Ordinært Møde
   Ønsker om sand til nærlegepladserne skal
   modtages inden dette møde i det der så
  foretages en koordineret bestilling.
Lørdag Uge 15-16 (medio april) Oprydningsdag
  Oprydningsdagen placeres 2. lørdag i april,
   med mindre dette kolliderer med en helligdag.
Uge 21-22 (ultimo maj) Ordinært Møde
Lørdag Uge 23-24 (primo juni) MarkCup
  Denne placeres første lørdag i juni,
  med mindre dette kolliderer med en helligdag.
Uge 36-37 (primo september) Ordinært Møde
Uge 47-48 (ultimo november) Ordinært Møde

Ansøgninger til dækning af udgifter til vedligehold
af nærlegepladser skal være et bestyrelsesmedlem
i hænde senest en uge før den tidligst angivne uge
for mødet i årshjulet. Ansøgningen skal være
skriftlig og indeholde et omtrentligt budget for
udgifterne.
 
EU GDPR 
HRMG politik
 
Link til uofficiel Facebook  gruppe for alle som bor i
Rugmarken, Græsmarken, Havremarken og Majsmarken: https://www.facebook.com/groups/223555761785512
 
Nabohjælp: Info om nabohjælp 
 
 
 
Claus Jørgensen