Om grundejerforeningen

Grundejerforeningens område består af 143 huse fordelt på fire vænger:
 
Havremarken, Rugmarken, Majsmarken & Græsmarken
5260 Odense S
 
Vængerne er bebygget i 1985-86 efter en udstykning fra Dalum Landbrugsskole og foreningen er stiftet i 1987

Oversigtskort
.

Nyt fra grundejerforeningen

 
Orienterig om landbrugsvej lukning 
 
 
 

Formål

  • At varetage medlemmernes fælles grundinteresser.
  • Dog ikke antenneforeningsinteresser.
  • At vedligeholde foreningens grønne områder.
  • At vedligeholde og forny interne boligveje og fortove.
  • At vedligeholde "den store legeplads", så den som minimum opfylder sikkerhedsmæssige krav.
  • Men ikke de mindre vængelegepladser, som vedligeholdes af de tilknyttede vængebeboer.
  • At afholde den årlige "Mark Cup" i juni, som er en "miniolympiade" markerne imellem tilsat social samvær.

Renovering af stor lege plads

 Så er det nye legetårn sat op
 Billeder af det nye legetårn
  1 2 3 4 5