Om grundejerforeningen

Grundejerforeningens område består af 143 huse fordelt på fire vænger:
Havremarken, Rugmarken, Majsmarken og Græsmarken
5260 Odense S.
Vængerne er bebygget i 1985-86 efter en udstykning fra Dalum Landbrugsskole og foreningen er stiftet i 1987
  
Formål
At varetage medlemmernes fælles grundinteresser.
Dog ikke antenneforeningsinteresser.
At vedligeholde foreningens grønne områder.
At vedligeholde og forny interne boligveje og fortove.
At vedligeholde "den store legeplads", så den som minimum opfylder sikkerhedsmæssige krav.
Men ikke de mindre vængelegepladser, som vedligeholdes af de tilknyttede vængebeboer.
At afholde den årlige "Mark Cup" i juni, som er en "miniolympiade" markerne imellem tilsat social samvær.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
.Oversigtskort

Nyt fra grundejerforeningen

Markcup lørdag den 9. juni 2018 
Tilmelding senest den 1. juni. Indbydelse og tilmeldingsskema:
 
Orientering om vedligeholdelse af de grønne områder
Plan for tiltag (NY pr. 7.5.18)
 
 
 
 
Claus Jørgensen