Om grundejerforeningen

Grundejerforeningens område består af 143 huse fordelt på fire vænger:
 
Havremarken, Rugmarken, Majsmarken & Græsmarken
5260 Odense S
 
Vængerne er bebygget i 1985-86 efter en udstykning fra Dalum Landbrugsskole og foreningen er stiftet i 1987

Oversigtskort
.

Nyt fra grundejerforeningen

Orienterig om landbrugsvej lukning 
 
Som det er fremgået af dagspressen ultimo 2016, så vedtog et flertal i såvel By- og Kulturforvaltningen som Odense Byråd en ny lokalplan for området omkring Landbrugsvej. Denne lokalplan lovliggør Odense Kommunes brud på eksisterende lokalplan, som sagde, at Landbrugsvej skal være åben i begge ender. Med denne lokalplan i hånden kan Od. Kommune fastholde lukningen af Landbrugsvej.
Denne byrådsbeslutning har “aktionsgruppen for Landbrugsvejs genåbning” indanket for Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet forventes at træffe afgørelse i sagen ultimo 2017/primo 2018.

Formål

  • At varetage medlemmernes fælles grundinteresser.
  • Dog ikke antenneforeningsinteresser.
  • At vedligeholde foreningens grønne områder.
  • At vedligeholde og forny interne boligveje og fortove.
  • At vedligeholde "den store legeplads", så den som minimum opfylder sikkerhedsmæssige krav.
  • Men ikke de mindre vængelegepladser, som vedligeholdes af de tilknyttede vængebeboer.
  • At afholde den årlige "Mark Cup" i juni, som er en "miniolympiade" markerne imellem tilsat social samvær.

Renovering af stor lege plads

 Så er det nye legetårn sat op
 Billeder af det nye legetårn
  1 2 3 4 5
 
  
 
 
Claus Jørgensen